Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku „Nabavka motornog vozila“ za potrebe Tehnološkog fakulteta Zvornik

Prilog: Оdluka