Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku „Nabavka goriva za putnički automobil“ za potrebe Mašinskog fakulteta

Prilog: Оdluka