Izvještaj komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u akademsko zvanje vanredni profesor, uža naučna oblast Neorganska i nuklearna hemija, kandidat dr Aleksandar Došić

Prilog: Izvještaj