Održana XIV sjednica Senata

U četvrtak, 25. marta, održana je četrnaesta sjednica Senata Univerziteta u Istočnom Sarajevu kojom je predsjedavao rektor prof. dr Milan Kulić.

Usljed nepovoljne epidemiološke situacije, sjednica najvišeg akademskog tijela Univerziteta održana je putem video konferencije.

Na sjednici su usvojene odluke o izborima u akademska zvanja, te donijeta odluka o prihvatanju Izvještaja Komisije o ocjeni podobnosti teme doktorske disertacije.

Usvojen je Prijedlog Nastavno-naučnog vijeća Poljoprivrednog fakulteta o donošenju odluke o osnivanju Katedre za veterinarstvo.

Donijeta je Odluka o usvajanju izmjena i dopuna listi odgovornih nastavnika i saradnika za akademsku 2020/2021. godinu, na fakultetima/akademijama Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Na sjednici je usvojen godišnji plan izbora u zvanja.

Usvojena je Odluka o organizaciji nastave u ljetnom semestru, akademske 2020/2021. godine, na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu.

Razmatran je Prijedlog Pravilnika o procedurama za otvoreni pristup istraživačkoj infrastrukturi na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu.

Donijeta je Odluka o broju nastavnika kojima može biti dodijeljeno zvanje professor emeritus  u kalendarskoj 2021. godini i utvrđene su naučne/umjetničke oblasti za koje se može dodjeljivati zvanje professor emeritus.

Razmatran je i usvojen Elaborat o opravdanosti osnivanja Studijskog programa za matematiku i informatiku na Filozofskom fakultetu Pale, na prvom ciklusu studija.

Utvrđen je prijedlog visine školarine za redovne studente prvog i drugog ciklusa studija na studijskim programima Univezriteta u Istočnom Sarajevu, koji obnavljaju godinu u kojoj su bili finansirani iz budžeta Republike Srpske, u akademskoj 2021/2022. godini.

Utvrđen je prijedlog visine naknade za troškove štampanja diploma i promocije doktora nauka u 2021. godini na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu.

Donijete su odluke o raspisivanju konkursa za izbor nastavnika i saradnika.

U okviru studentskih pitanja, donijeta je odluka o načinu organizovanja aprilskog ispitnog roka.