Odluka o izboru najpovolјnijeg ponuđača za javnu nabavku „Nabavka goriva“ za potrebe Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Pale

Prilog: Оdluka