Radni sastanak u okviru Erazmus+ ECOBIAS projekta na Tehnološkom fakultetu u Zvorniku

U period od 14. do 16. decembra na Tehnološkom fakultetu Univerztieta u Istočnom Sarajevu održaće se radni sastanak u okviru Erazmus+ projekta „Development of master curricula in ecological monitoring and aquatic bioassessment for Western Balkans HEIs“ (ECOBIAS).

Paralelno će se odvijati i onlajn trening, kursevi za nastavno osoblјe iz oblasti zaštite životne sredine.

Projektom koordinira Univerzitet u Novom Sadu – Prirodno-matematički fakultet, a konzorcijum projekta čini ukupno 11 univerziteta iz pet zemalјa, među kojima je i Univerzitet u Istočnom Sarajevu.

Cilј projekta je akreditacija 27 master i kurseva cjeloživotnog učenja iz oblasti ekološkog monitoringa površinskih voda, opremanje sedam laboratorija na univerzitetima u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i uspostavlјanje regionalne ECOBIAS akademske mreže.