Intenziviranje saradnje sa Univerzitetom u Novom Sadu

Prorektor za nauku, istraživanje i razvoj doc. dr Jelena Krunić i prorektor za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta doc. dr Marko Gutalј 10. decembra 2020. godine sastali su se sa rektorom Univerziteta u Novom Sadu prof. dr Dejanom Jakšićem i prorektorom za međunarodnu saradnju  prof. dr Dejanom Madićem.

Tokom sastanka, održanog u Rektoratu Univerziteta u Novom Sadu, razgovarali su o dosadašnjim, uspješno realizovanim aktivnostima, kao i mogućnostima produblјivanja saradnje dva javna univerziteta.

Saradnja sa Univerzitetom u Novom Sadu datira od dana osnivanja Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Danas se ona ogleda i u značajnom učešću u međunarodnim projektima i naučnim konferencijama, ali i u drugim oblastima djelovanja.