Izvještaj komisije o prijavlјenim kandidatima za izbor u akademsko zvanje docent – kandidat Jelena Marković

Izvještaj komisije o prijavlјenim kandidatima za izbor / reizbor nastavnika u akademsko zvanje docenta, uža naučna oblast Umjetnost (stvaralaštvo- svi oblici stvaralaštva) – grupa predmeta Slikarstvo.

Prilog: Izvještaj