Izvještaj komisije o prijavlјenim kandidatima za izbor u zvanje docenta – Igor Đurđić

Izvještaj komisije o prijavlјenim kandidatima za izbor docenta, uža naučna/umjetnička oblast ratarstvo, Polјoprivredni fakultet

Prilog: Izvještaj