Odluka o izboru najpovolјnijeg ponuđača za javnu nabavku “Smještaj gostujućih profesora Polјoprivrednog fakulteta na lokaciji Vlasenica” za potrebe Polјoprivrednog fakulteta Istočno Sarajevo

Prilog: Оdluka