Izvještaj komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u akademsko zvanje višeg asistenta – Srđan Vuković