Start / Sva Obavještenja / Odluka o izboru najpovolјnijeg ponuđača za javnu nabavku: „Nabavka goriva“ za potrebe Polјoprivrednog fakulteta Istočno Sarajevo

Odluka o izboru najpovolјnijeg ponuđača za javnu nabavku: „Nabavka goriva“ za potrebe Polјoprivrednog fakulteta Istočno Sarajevo

Prilog: Оdluka