Start / Sva Obavještenja / Odluka o izboru najpovolјnijeg ponuđača za javnu nabavku „Nabavka usluga osiguranja“ LOT 3 Osiguranje motornog vozila od autoodgovornosti , za potrebe Polјoprivrednog fakulteta

Odluka o izboru najpovolјnijeg ponuđača za javnu nabavku „Nabavka usluga osiguranja“ LOT 3 Osiguranje motornog vozila od autoodgovornosti , za potrebe Polјoprivrednog fakulteta

Prilog: Оdluka