Start / Sva Obavještenja / Odluka o izboru najpovolјnijeg ponuđača za javnu nabavku „Nabavka usluga osiguranja“ LOT 2 Osiguranje studenata, za potrebe Polјoprivrednog fakulteta

Odluka o izboru najpovolјnijeg ponuđača za javnu nabavku „Nabavka usluga osiguranja“ LOT 2 Osiguranje studenata, za potrebe Polјoprivrednog fakulteta

Prilog: Оdluka