Elektorotehnički fakultet proizvodi zaštitne vizire za medicinske radnike

U trenucima kada je podrška zdravstvenom osoblju najpotrebnija u borbi protiv virusa COVID-19, predstavnici Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu su ponudili pomoć u izradi vizira na 3D štampačima.

Viziri za zaštitu zdravstvenih radnika prekrivaju lice i tako štite od kapljičnog prenošenja virusa, a kako ih je moguće dezinfikovati njihova upotreba je višekratna.

Iinicijativu da se na Elektrotehničkom fakultetu izrade viziri i doniraju medicinskim ustanovama na području grada, kao i bolnicama u Trebinju, Nevesinju, Foči, Bijeljini i Zvorniku, podržali su predstavnici Grada Istočno Sarajevo.

Do sada je isporučeno 30 vizira Bolnici “Srbija” u Istočnom Sarajevu i 15 vizira Domu zdravlja “ Dr Ljubomir Ćeranić” u Sokocu.