Start / Sva Obavještenja / Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku „Nabavka kancelarijskog materijala“ za potrebe Filozofskog fakulteta Pale

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku „Nabavka kancelarijskog materijala“ za potrebe Filozofskog fakulteta Pale

Prilog: Оdluka