UNESCO/ISEDC program stipendiranja za 2020. godinu

Međunarodni centar za razvoj održive energije (International Centre for Sustainable Energy Development -ISEDC) sa sjedištem u Moskvi, u saradnji sa UNESKO-m, nudi 20 stipendija u trajanju od četiri nedjelјe tokom 2020. godine.

Cilј ovog programa stipendiranja je izgradnja kapaciteta i razvoj lјudskih resursa u oblasti održivih i obnovlјivih izvora energije u zemlјama u razvoju i zemlјama u tranziciji.

Stipendije se nude za slјedeće studijske oblasti:

  • Energija i održivi razvoj;
  • Ekološko upravlјanje energetskim resursima;
  • Obnovlјiva energija;
  • Održiva i obnovlјiva proizvodnja struje.

Obuka će biti održana na engleskom jeziku u specijalizovanim ustanovama u Ruskoj federaciji u periodu od 5. do 30. oktobra 2020. godine.

Kandidati moraju ispunjavati slјedeće kriterijume:

  • Da imaju univerzitetsku diplomu (najmanje nivo BSc, odnosno BA iz ekonomije)
  • Tečno znanje engleskog jezika;
  • Starosna dob kandidata ne smije prelaziti 35 godina.

Potencijalni kandidati treba da dostave aplikacioni obrazac i potrebnu prateću dokumentaciju Državnoj komisiji Bosne i Hercegovine za saradnju sa UNESKO-m. Aplikacioni obrazac, popunjen na engleskom jeziku uz prevod na jedan od službenih jezika u BiH, u elektronskoj i printanoj formi treba dostavitzi najkasnije do 6. marta 2020. godine.

Aplikacioni obrazac i obrazac o poznavanju jezika u elektronskom formatu se mogu preuzeti оvdje.

Više informacija možete pronaći u prilogu.

UNESCO/ISEDC program stipendiranja