Prilog o naučnoistraživačkom radu u emisiji Panorama Istočnog Sarajeva

Prilog o naučnoistraživačkom radu emitovan u emisiji Panorama Istočnog Sarajeva, Radio Televizija Republike Srpske (20. februar 2020. godine).