Obavještenje

Obavještavaju se svi zainteresovani da će dana 28.02.2020.godine (petak) sa početkom u 12:00 časova na Tehnološkom fakultetu u Zvorniku kandidat mr Džemila Agić javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Modeliranje parametara kvaliteta vazduha urbanog područja korištenjem metoda vještačke inteligencije“.

Prilog: Оbavještenje