Start / Sva Obavještenja / Odluka o izboru najpovolјnijeg ponuđača za javnu nabavku: Ugostitelјske usluge – ishrana gostujućih profesora na lokaciji Istočno Sarajevo, Polјoprivredni fakultet

Odluka o izboru najpovolјnijeg ponuđača za javnu nabavku: Ugostitelјske usluge – ishrana gostujućih profesora na lokaciji Istočno Sarajevo, Polјoprivredni fakultet

Prilog: Оdluka