Odluka o izboru najpovolјnijeg ponuđača za javnu nabavku „Ishrana gostujućih profesora Polјoprivrednog fakulteta na lokaciji Bijelјina“

Prilog: Оdluka