Rang lista kandidata za članove nastavno-naučnog vijeća Mašinskog fakulteta iz reda studenata

Centralna izborna komisija za sprovođenje izbora članova nastavno-naučnih vijeća fakulteta/nastavno-umjetničkih vijeća akademija iz reda studenata, nakon sprovedenih izbora za članove Nastavno-naučnog vijeća Mašinskog fakulteta objavlјuje rang listu kandidata:

Datum i vrijeme objave: 11.12.2019. godine u 09:25 časova.