Pismeni poziv za dostavljanje ponuda za javnu nabavku Smještaj gostujućih profesora Polјoprivrednog fakulteta na lokaciji Bijelјina

Prilog: Poziv