Start / Obavještenja – Univerzitet / Konkursi / Konkurs za izbor u zvanja (04. decembar 2019)

Konkurs za izbor u zvanja (04. decembar 2019)

Univerzitet u Istočnom Sarajevu objavlјuje konkurs za izbor u nastavnička i saradnička zvanja na organizacionim jedinicama:

  • Akademija likovnih umjetnosti Trebinje
  • Tehnološki fakultet Zvornik
  • Pedagoški fakultet Bijelјina
  • Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo
  • Medicinski fakultet Foča
  • Filozofski fakultet Pale
  • Pravni fakultet Pale
  • Pravoslavni bogoslovski fakultet Foča

Prilog: Кonkurs

 

Poništenje Konkursa

Poništava se Konkurs objavlјen u dnevnom listu „Glas Srpske“ dana 17.07.2019. godine u dijelu koji se odnosi na izbor nastavnika u zvanje docenta za užu naučnu oblast   Umjetnost (stvaralaštvo – svi oblici stvaralaštva) na predmetima Crkveno pojanje s pravilom 1, 2, 3, 4, 5 i 6, na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Foča Univerziteta u Istočnom Sarajevu.