Sedma naučna konferencija “Novi horizonti saobraćaja i komunikacija 2019“ na Saobraćajnom fakultetu

U Hotelu „Park“ i Saobraćajnom fakultetu u Doboju 29. i 30. novembra biće održana VII međunarodna konferencija prve kategorije, pod nazivom “Novi horizonti saobraćaja i komunikacija 2019“.

Tokom dva dana planirana su plenarna izlaganja, rad po tematskim oblastima konferencije i tematske radionice. U okviru plenarnih izlaganja, predavanja će održati eminentni profesori i stručnjaci iz oblasti saobraćaja, među kojima je, po prvi put na ovim prostorima, i profesor Jianhong Wu sa Pekinškog univerziteta za transport Jiaotong (prvi Univerzitet iz oblasti transporta na Šangajskoj listi za 2018. godinu).

Ovaj događaj je prilika da istraživači, naučni i stručni radnici iz oblasti transporta, saobraćajnog inženjerstva i komunikacija, predstave široj javnosti aktuelne politike održivosti i strategije razvoja saobraćaja, primjere dobre prakse u svijetu i u okruženju, rješenja konkretnih problema u oblasti transporta, rezultate svog naučno-istraživačkog rada, nove modele, tehnologije i dostignuća iz oblasti koje Konferencija pokriva.

Konferenciju organizuje Saobraćajni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu uz podršku Vlade Republike Srpske, Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo. Na konferenciji se očekuje veliki broj učesnika i gostiju iz zemlјe i inostranstva.

Detalјnije informacije o konferenciji “Novi horizonti saobraćaja i komunikacija 2019“ možete pronaći ovdje.