Start / Fakulteti i Akademije / Nacionalni Erazmus+ informativni dan na Univerzitetu u Banjoj Luci

Nacionalni Erazmus+ informativni dan na Univerzitetu u Banjoj Luci

Nacionalni Erazmus+ informativni dan u Bosni i Hercegovini održaće se 28. novembra 2019. godine na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci.

Cilј događaja je promocija mogućnosti u okviru programa Erazmus+, s posebnim naglaskom na predstavlјanje novog poziva za podnošenje prijedloga projekata u području visokog obrazovanja, uklјučujući projekte jačanje kapaciteta u visokom obrazovanju, međunarodnu kreditnu mobilnost, zajedničke magistarske studije, Žan Mone aktivnosti i druge relevantne mogućnosti u oblasti visokog obrazovanja.

Ovaj događaj, koji organizuje Nacionalna Erazmus+ kancelarija u BiH, u saradnji sa Delegacijom Evropske unije u BiH i Univerzitetom u Banjoj Luci, trebao bi povećati svijest o Erazmus+ programu, ali i ojačati saradnju i veze između visokoškolskih ustanova i drugih relevantnih korisnika u BiH.

Potvrdu učešće za Erazmus+ informativni dan potrebno je dostaviti putem e-maila na: mahira.zonic@erasmusbih.com, najkasnije do 22. novembra 2019. godine.

Kontakt za dodatne informacije: 033/570-260 i mahira.zonic@erasmusbih.com.

Program Erazmus+ informativniog dana pogledajte оvdje.