Start / Sva Obavještenja / Odluku o izboru najpovolјnijeg ponuđača za javnu nabavku „Nabavka auto-guma“ za potrebe Rektorata Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Odluku o izboru najpovolјnijeg ponuđača za javnu nabavku „Nabavka auto-guma“ za potrebe Rektorata Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Prilog: Оdluka