Start / Sva Obavještenja / Obrazac realizacije ugovora za javnu nabavku „Nabavka usluga štampanja“ za potrebe Univerziteta u Istočnom Sarajevu u okviru programa “Evropska mreža preduzetništva Republike Srpske – EUNORS“

Obrazac realizacije ugovora za javnu nabavku „Nabavka usluga štampanja“ za potrebe Univerziteta u Istočnom Sarajevu u okviru programa “Evropska mreža preduzetništva Republike Srpske – EUNORS“

Prilog: Оbrazac