Rang lista kandidata za članove nastavno-naučnog vijeća Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta „Sveti Vasilije Ostroški“ iz reda studenata

Centralna izborna komisija za sprovođenje izbora članova nastavno-naučnih vijeća fakulteta/nastavno-umjetničkih vijeća akademija iz reda studenata, nakon sprovedenih izbora za članove Nastavno-naučnog vijeća Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta „Sveti Vasilije Ostroški“ objavlјuje rang listu kandidata:

Datum i vrijeme objave: 24.10.2019. godine u 14:10 časova.