Start / Sva Obavještenja / Odluka o izboru najpovolјnijeg ponuđača za javnu nabavku: „Nabavka sredstava za održavanje čistoće“ za potrebe Fakulteta poslovne ekonomije Bijelјina

Odluka o izboru najpovolјnijeg ponuđača za javnu nabavku: „Nabavka sredstava za održavanje čistoće“ za potrebe Fakulteta poslovne ekonomije Bijelјina

Prilog: Оdluka