Start / Sva Obavještenja / Početak nastave u akademskoj 2019/2020. godini

Početak nastave u akademskoj 2019/2020. godini

Na sjednici Senata Univerziteta u Istočnom Sarajevu, održanoj 12. septembra, donesena je Odluka o usvajanju Akademskog kalendara za akademsku 2019/2020. godinu. Nastava u zimskom semestru za prvi ciklus studija na svim fakultetima/akademijama počeće 30. septembra.