Start / Sva Obavještenja / Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku: „Nabavka sredstava za održavanje higijene“ za potrebe Saobraćajnog fakulteta Doboj

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku: „Nabavka sredstava za održavanje higijene“ za potrebe Saobraćajnog fakulteta Doboj

Prilog: Оdluka