Start / Sve Aktuelnosti / Skupština grada Istočno Sarajevo usvojila informaciju o stanju na UIS-u

Skupština grada Istočno Sarajevo usvojila informaciju o stanju na UIS-u

Odbornici Skupštine grada Istočno Sarajevo, na sjednici održanoj u petak 26. jula, usvojili su informaciju o stanju na Univerzitetu u ovom gradu za 2018/2019. godinu u kojoj je navedeno da je ova visokoškolska ustanova u prošloj godini ostvarila suficit od 1.000.000 KM.

Rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu prof. dr Stevo Pašalić izjavio je novinaraima da je ova ustanova izvršila sve obaveze u roku te da je u budžet Republike Srpske vratila 329.000 KM.

On je dodao i da je regulisan radno-pravni status 35 nastavnika, a riječ je o nastavnicima koji su imali zaključen ugovor o radu sa Univerzitetom i ugovor o radu sa još nekim poslodavcem u zemlji i inostranstvu.

„Tokom 2018. godine primljeno je u radni odnos 30 najboljih diplomiranih studenata Univerziteta, i to na radna mjesta saradnika u zvanju asistenta i višeg asistenta što je najbolji način za razvoj institucije“, istakao je rektor Pašalić.

Rektor Pašalić je rekao da je posljednjih godina izražen pad broja upisanih studenata.

„Uzeo sam podatake unazad pet godina i sada, gdje je broj studenata u Republici Srpskoj pao za 30 odsto i približno isto toliko i na ovom Univerzitetu. Oko 4.000 studenata iz Republike Srpske studira u Srbiji, jer ona daje odlične uslove za studiranje, ali je problem što se ti studenti kada završe studije, ne vraćaju. To je najveći gubitak za Srpsku“, istakao je rektor Pašalić.

On je izrazio nadu da će problem u vezi sa akreditacijom Univerziteta ubrzo biti riješen, jer je to uticalo i na broj prijavljenih studenata.

Zamjenik gradonačelnika Istočnog Sarajeva Danko Vučetić izjavio je da je evidentan konstantan pad upisa studenata na području grada, ali i dodao da je neophodno da Univerzitet radi na reprodukciji vlastitog nastavnog kadra.

Izvor: Novinska agencija SRNA