Start / Fakulteti i Akademije / 76 studenata Pravnog fakulteta na stručnoj praksi u RUGIPP-u

76 studenata Pravnog fakulteta na stručnoj praksi u RUGIPP-u

Na osnovu Sporazuma o saradnji potpisanog između Pravnog fakulteta Univerziteta u Istčnom Sarajevu (UIS) i Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIPP), 76 studenata Pravnog fakulteta koji studiraju u Palama, Bijeljini i Srebrenici, pohađaju petnaestodnevnu stručnu praksu u područnim jedinicama RUGIPP-a tokom ljetnih mjeseci.

Studenti praksu obavljaju u mjestima svog prebivališta, odnosno u opštinama u kojima se nalazi njima najbliža područna jedinica RUGIPP-a. Praksom rukovodi mentor koji je u svakoj PJ određen od strane rukovodioca i vodi se evidencija o sprovedenoj praksi.

U prilogu su fotografije iz područnih jedinica na Palama, u Bijeljini, Istočnom Novom Sarajevu, Vlasenici, Istočnoj Ilidži, Ugljeviku, Han Pijesku, Pelagićevu, Kalinoviku, Trebinju, Ljubinju, Nevesinju i Čajniču.