Start / Sva Obavještenja / Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za javnu nabavku „Nabavka redstava za održavanje higijene“ za potrebe Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Prilog: Odluka