Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču

Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču za javnu nabavku „Nabavka računarske opreme“ za potrebe Univerziteta u Istočnom Sarajevu u okviru projekta: Electrical Energy Markets and Engineering Education „ELEMEND“.

Prilog: Odluka