Start / Sve Aktuelnosti / Održana tematska sjednica o strateškim razvojnim pravcima Uiverziteta u Istočnom Sarajevu

Održana tematska sjednica o strateškim razvojnim pravcima Uiverziteta u Istočnom Sarajevu

U Centru za visoko obrazovanje u Bijeljini u utorak, 9. jula, održana je tematska sjednica Senata, Upravnog odbora, Proširenog kolegijuma i Studentskog parlamenta Univerziteta u Istočnom Sarajevu na kojoj je raspravljano o strateškim razvojnim pravcima ove visokoškolske ustanove.

U uvodnom dijelu sjednice prof. dr Mišo Kulić održao je predavanje na temu kritičkog razumijevanja neoliberalnih pretpostavki bolonjske koncepcije univerziteta, dok je rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu prof. dr Stevo Pašalić govorio o demografskom okviru obrazovnog sistema u Republici Srpskoj, s akcentom na visoko obrazovanje.

Rezultate analize upisanih i ispisanih studenata na Univerzitetu prisutnima je prezentovao prof. dr Dejan Bokonjić, prorektor za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta.

O pravcima rada i razvoja Univerziteta u narednoj akademskoj 2019/20. godini govorili su dekani Pravnog fakulteta prof. dr Goran Marković i Medicinskog fakulteta prof. dr Milan Kulić.

Nakon uvodnih izlaganja uslijedila je diskusija tokom koje su definisani brojni zaključci koji će biti upućeni na usvajanje Senatu Univerziteta.