Start / Fakulteti i Akademije / Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina – Konačna rang lista prvog upisnog roka akademske 2019/20. godine

Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina – Konačna rang lista prvog upisnog roka akademske 2019/20. godine

Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina Univerziteta u Istočnom Sarajevu objavljuje konačnu rang listu prvog upisnog roka akademske 2019/20. godine.

Prilog: Konačna rang lista