Start / Fakulteti i Akademije / Rang lista kandidata za članove Nastavno-naučnog vijeća Saobraćajnog fakulteta Doboj iz reda studenata

Rang lista kandidata za članove Nastavno-naučnog vijeća Saobraćajnog fakulteta Doboj iz reda studenata

Prilozi:

Rang lista – Saobraćajni fakultet
Obavjest

 

Datum i vrijeme objave: 28.06.2019. godine u 14:15 časova