Start / Obavještenja – Univerzitet / Izbori u zvanja – Izvještaji / Izvještaj komisije o reizboru u zvanje višeg asistenta – Davor Milić

Izvještaj komisije o reizboru u zvanje višeg asistenta – Davor Milić

Izvještaj komisije o prijavljenim kandidatima za izbor (reizbor) u akademsko zvanje viši asistent, uža naučna oblast Hidrotermika i termoenergetika (uža obrazovna oblast Termotehnika i termoenergetika, predmeti: Mehanika fluida, Termodinamika, Transportni procesi, Obnovljivi izvori energije, Parni kotlovi, Termoenergetska postrojenja, Termoenergetska analiza procesa, Primjena tehnologija obnovljivih izvora energije, Industrijska i komunalna termoenergetska postrojenja, Procesna energetika) – Davor Milić

Prilog: Izvještaj Davor Milić