Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku „Nabavka rezervnih dijelova za računarsku opremu“ za potrebe Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Prilog: Odluka