Konkurs za izbor u zvanja (15.05.2019.)

Univerzitet u Istočnom Sarajevu objavljuje konkurs za izbor u nastavnička i saradnička zvanja na organizacionim jedinicama:

  • Muzička akademija
  • Pravni fakultet

Prilog: Konkurs