Nastavnici i saradnici Muzičke akademije na naučnom skupu „Tradicija kao inspiracija“ u okviru manifestacije „Dani Vlade S. Miloševića“ 2019

U okviru tradicionalne manifestacije Dani Vlade S. Miloševića 2019, na naučnom skupu „Tradicija kao inspiracija“, održanom u Banjaluci od 12. do 14. aprila, nastavnici i saradnici Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu (UIS) su i ove godine učestvovali u radu ovog skupa u različitim sesijama.

Mr Valentina Dutina, izlagala je rad na temu „Folklorne intonacije u djelima Vlade Miloševića i Vojina Komadine inspirisanim poezijom Maka Dizdara (sesija posvećena Vladi S. Miloševiću), mr Dušan Erak, rad na temu „Metodičke postavke ritmičkih figura u priručnicima srpskih autora primjenjivanih u nastavi muzičke pismenost bosanskohercegovačkim školama od 1918. do 1939. godine (sesija Muzička pedagogija), dr Miradet Zulić, rad na temu „Sedamdeset godina postojanja i rada Osnovne muzičke škole u Tuzli (sesija Muzikologija), mr Nevena Ćeklić rad na temu „Indikacija evropske muzičke tradicije u savremenom svijetu pijanizma (sesija Muzikologija), mr Ivana Cerović i mr Peđa Hart rad na temu „Nova jednostavnost u Tužnim pesmama Vojina Komadine (sesija Muzička teorija), mr Snježana Đukić Čamur rad na temu „Odnos semantičkog plana i muzičkog formalnog plana u vokalnom ciklusu Gradinar Vlastimira Peričića (sesija Muzička teorija).

Naučni skup održan je u organizaciji Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjaluci, Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske i Muzikološkog društva Republike Srpske.