Start / Sva Obavještenja / Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača „Nabavka usluge osiguranja studenata“ za potrebe Medicinskog fakulteta Foča Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Prilog: Odluka