Odluka o poništenju postupka nabavke

Odluka o poništenju postupka nabavke sa referencom: „Nabavka sredstava za odražavanje higijene“ za potrebe Saobraćajnog fakulteta u Doboju Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Prilog: Odluka