Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku „Nabavka goriva za sluzbena vozila“ za potrebe Filozofskog fakulteta Pale Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Prilog: Odluka