Start / Sve Aktuelnosti / Osma naučna konferencija sa međunarodnim učešćem „Jahorinski poslovni forum 2019“

Osma naučna konferencija sa međunarodnim učešćem „Jahorinski poslovni forum 2019“

Ekonomski fakultet Pale Univerziteta u Istočnom Sarajevu (UIS) sa suorganizatorima iz regiona – Ekonomskim fakultetima iz Podgorice, Skoplja i Subotice i Fakultetom za menadžment i turizam Vrnjačka banja Univerziteta u Kragujevcu, na Jahorini u hotelu Termag 28. marta 2019. godine organizuje 8. naučnu konferenciju sa međunarodnim učešćem – Jahorinski poslovni forum 2019 na temu „Tržište, moral i ekonomska politika u svjetlu evropskih integracija“.

Na Konferenciji će učestvovati eminentni profesori sa pomenutih i drugih fakulteta iz regiona, kao i predstavnici poslovne zajednice, banaka i drugih finansijskih institucija, predstavnika vlasti odgovornih za ekonomski razvoj i lokalnih zajednica.

Pristiglih 60 radova tretira mnoga aktuelna ekonomska pitanja i organizatori očekuju da će njihovi autori i kroz predviđenu diskusiju ponuditi odgovarajuća rješenja za ekonomske probleme i izazove sa kojima se društvo suočava.

Ova Konferencija na taj način daje doprinos unapređenju poslovnog ambijenta i ubrzanom i održivom ekonomskom rastu i razvoju, rastu životnog standarda i kvaliteta života kojem težimo kao region koji ima ambiciju da, i kroz proces evropskih integracija, dostigne kvalitet života koji imaju građani razvijenih zemalja Evropske unije.

Više informacija o konferenciji možete pogledati na zvaničnoj interent stranici konferencije jbf.ekofis.ues.rs.ba