Start / Sve Aktuelnosti / Saopštenje za javnost

Saopštenje za javnost

Odluka o raspisivanju izbora za Studentski parlament Univerziteta u Istočnom Sarajevu donesena je zbog grubog kršenja Zakona o studentskom organizovanju Republike Srpske i Statuta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, od strane rukovodstva ovog studentskog predstavničkog tijela, i to po više osnova, a što je ustanovlјeno rješenjima republičkih inspekcijskih organa, koja se odnose na slјedeće utvrđeno činjenično stanje:

  1. Prestao je mandat za 13 članova Studentskog parlamenta, uklјučujući i predsjednika i zamjenika, koji nisu upisali godinu kao prvoupisani redovni studenti, već su u statusu ponovaca i apsolvenata, što nije u skladu sa Zakonom o studentskom organizovanju. Nakon toga, tri člana od preostalih 5, podnijeli su ostavke na članstvo u ovom sazivu Studentskog parlamenta, tako da ovo tijelo trenutno faktički ne postoji i nije u mogućnosti da donosi bilo kakve odluke, s obzirom na to da nije ni konstituisano u skladu sa Zakonom o studentskom organizovanju;

  2. Studentski parlament je nezakonit zato što nikad nije upisan u Registar studentskih predstavničkih tijela i drugih studentskih organizacija. Prema članu 36 stav 2 Zakona o studentskom organizovanju, Studentski parlament nije ni mogao početi sa radom prije nego što je upisan u ovaj registar;

  3. Sastav Studentskog parlamenta nezakonit je zato što sa pojedinih fakulteta ima više, a sa pojedinih fakulteta manje predstavnika nego što Zakon o studentskom  organizovanju dopušta;

  4. Studentski parlament donosio je odluke na osnovu Statuta, koji nikad nije dobio potvrdu Senata, pa je Republička inspekcija naložila njegovo donošenje;

  5. Sastav članova Senata iz reda studenata u potpunosti je nelegalan, čime je ugrožena zakonitost sastava Senata i njegovog funkcionisanja;

  6. Član Upravnog odbora ispred studenata nelegalan je, pa je i zakonitost sastava Upravnog odbora Univerziteta, takođe, ugrožena.

Nelegalni Studentski parlament donosio je odluke kojima je blokiran rad pojedinih fakulteta, smjenjujući i povlačeći čitav sastav studenata iz nastavno-naučnih vijeća, što je urađeno na Polјoprivrednom fakultetu. Takođe, odluke o „smjenama“ studenata iz drugih nastavno-naučnih vijeća i Senata Univerziteta, od strane nelegalnog Studentskog parlamenta i njegovog predsjednika, donošene su na nezakonit način.

Studentski parlament nije mogao predložiti rektoru Univerziteta raspisivanje izbora iz vrlo jednostavnog razloga – zato što Studentski parlament ne postoji.

Izbori nisu raspisani protiv Studentskog parlamenta. Oni su raspisani da bi konačno bio izabran zakonit Studentski parlament i nakon toga stavlјeno u zakonske okvire njegovo djelovanje, na osnovu slobodne volјe studenata.

RUKOVODSTVO UNIVERZITETA U ISTOČNOM SARAJEVU

Prilog: Saopštenje za javnost