Start / Sva Obavještenja / Obrazac realizacije ugovora za javnu nabavku

Obrazac realizacije ugovora za javnu nabavku

Obrazac realizacije ugovora za javnu nabavku „Nabavka protivpožarnog sistema i alarma“ za potrebe Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Prilog: Obrazac