Start / Sva Obavještenja / Obrazac realizacije ugovora za javnu nabavku

Obrazac realizacije ugovora za javnu nabavku

Obrazac realizacije ugovora za javnu nabavku „Nabavka usluga štampanja materijala“ za potrebe Fakulteta poslovne ekonomije Bijeljina Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Prilog: Obrazac